Corona viruset og trygg arbeidsplass

De Lilla er i drift og vi tar alle forhåndsregler. Vi har befaringer via faceTime, Microsoft Teams, e-post dialog eller fysisk oppmøte. Vi har stort fokus på at våre håndverkere har en trygg arbeidsplass og at det er trygt for våre kunder å ha våre håndverkere i hus.

Stort fokus på hygiene

Vi har fortløpende sendt ut informasjon til alle våre ansatte. Vi har stort fokus på hygiene og vi tar alle de tiltak som anbefales av helsemyndighetene seriøst.

Håndverkerne jobber i små grupper, oftest 2 personer på prosjekter, de kjører egne biler, kan bestille materialer med levering etc, noe som gjør at de i jobbsammenheng er lite utsatt.

Plakater på arbeidsplass

På alle arbeidsplasser henger plakater med «Trygt arbeidsmiljø»

  • Hold minst 2 meter avstand til andre
  • Ikke håndhils
  • Bruk arbeidshansker
  • Bestill levering av materialer til byggeplass
  • Vask hyppig verktøy og innsiden av bilen
  • Vask hyppig klær

Kommunikasjon via telefon

Alle kontoransatte oppfordres til hjemmekontor. Kommunikasjon mellom alle ansatte i De Lilla går via telefon eller FaceTime og møter avholdes på Teams.

Din plikt til å informere

Det er svært viktig at du som kunde informere oss dersom du/dere blir syke eller blir satt i karantene. Vi kan ikke utsette våre ansatte for smittefare.

Kontakt oss

Kontaktskjema 2021

Vi deler ikke dine personlige opplysninger med andre. Les mer om vårt personvern.

Kontakt oss