Tenk langsiktig og velg trygghet

Pris er ikke det viktigste for forbruker i valg av håndverker. Trygghet, seriøsitet, god kommunikasjon og dokumentasjon er viktigere elementer viser en kjennskaps- og holdningsundersøkelse Kantar TNS har utført.

Dette viser at forbrukerne er bevisste i sine valg med hensyn til valg av håndverkere. Mytene om at forbrukerne kun velger håndverkere på grunn av pris og at mange velger svart arbeid ser ut til å slå sprekker.

Når du pusser opp lønner det seg i det lange løp å velge gode løsninger

Når du pusser opp lønner det seg i det lange løp å velge gode løsninger som dokumenteres og gir deg rett til garantier og reklamasjon.

Vi i De Lilla skriver alltid kontrakt med alle våre kunder. Vår kontrakt har til formål å regulere avtaleforholdet mellom De Lilla AS og kunde om utførelse av arbeider på fast eiendom som omfattes av lov av 16. juni 1989 nr. 63 om håndverkertjenester (håndverkertjenesteloven).

Kontrakten er basert på BYGGBLANKETT 3501 utarbeidet av bl.a Forbrukerrådet og Byggenæringens Landsforening – BNL.

 

Kontakt oss

Kontaktskjema 2021

Vi deler ikke dine personlige opplysninger med andre. Les mer om vårt personvern.

Kontakt oss