Trygg oppussing med gode koronarutiner

De Lilla følger tett opp koronasituasjonen i samfunnet og følger til en hver tid de retningslinjer og tiltak som blir satt av myndighetene.

Vi har klare retningslinjer, som skal sikre en trygg arbeidshverdag for våre ansatte og trygg oppussing for våre kunder. Vi jobber også tett mot vår Bedriftshelsetjeneste, Legevakt Vest, for å sikre dette.

Risikovurdering ved oppstart og klare retningslinjer

Alle våre prosjekter starter med en risikovurdering. I tillegg har vi klare retningslinjer som våre håndverkere forholder seg til og disse henges opp på alle våre prosjekter (foreligger også på polsk og engelsk).

 • Ikke håndhils på kunder, andre håndverkere eller Prosjektleder
 • Hold minst 2 meters avstand til andre
 • Bestill levering av materialer direkte til prosjektet
 • Vask hendene ofte. Bruk antibac og arbeidshansker. Gi beskjed til Prosjektleder hvis du trenger mer antibac
 • Vask/desinfiser verktøy, arbeidsklær og bilen innvendig hver dag.
 • Munnbind kan brukes når:
  • du er på møte med kunde og/eller Prosjektleder
  • du jobber sammen med rørlegger, elektriker eller innleide håndverkere
  • du er i butikken eller på bensinstasjonen iført De Lilla klær (oppfordrer til bruk når du er i butikken på fritiden også)
 • Bruker du tøy munnbind skal dette vaskes daglig.
 • Engangs munnbind brukes kun en gang for så å kastes. Gi beskjed til Prosjektleder hvis du trenger flere engangsmunnbind
 • Ved minste mistanke om at du kan være smittet av korona, bli hjemme og ring din Prosjektleder.

 

 

Kontakt oss

Kontaktskjema 2021

Vi deler ikke dine personlige opplysninger med andre. Les mer om vårt personvern.

Kontakt oss