Velg fagfolk når det er behov for det

Mange ønsker å gjennomføre oppussing i sin egen bolig selv. Men akkurat våtrom bør man styre unna. Årsaken til det er at våtrom utsettes for store fuktpåkjenninger og skadene ved feilaktig utførelse kan bli alvorlige.

De aller fleste huseiere som ikke har ti tommeltotter, kan etter litt prøving og feiling klare det meste av oppussing i boligen med et OK eller tilfredsstillende resultat. Men akkurat våtrommet bør vi styre unna. Her bør fagfolk få utføre oppussingen.

Å bruke faglærte håndverkere lønner seg alltid på sikt, spesielt på oppgaver som krever dokumentasjon og garantier.

Å bruke faglærte håndverkere lønner seg alltid på sikt, spesielt på oppgaver som krever dokumentasjon og garantier.

Årsaken til det er at våtrom utsettes for store fuktpåkjenninger, og skadene ved feilaktig utførelse kan bli alvorlige. En huseier som får vannskader grunnet fukt på badet, vil også stille svakere i en eventuell forsikringssak, dersom arbeidene ikke er fagmessig utført.

Verdien på boligen ved et fremtidig salg vil også påvirkes negativt dersom selger ikke kan fremlegge dokumentasjon på at arbeidene er utført av fagfolk. Installasjon av elektrisitet og vann må alltid utføres av sertifiserte håndverkere.

De Lilla har 12 års garanti på baderom.

Om du ønsker en befaring eller en prat på telefonen, ta kontakt i dag via kontaktskjemaet nederst på siden.

Som kunde hos De Lilla er du sikret at vi bryker dyktig fagfolk i alle ledd.

Kontakt oss

Kontaktskjema 2021

Vi deler ikke dine personlige opplysninger med andre. Les mer om vårt personvern.

Kontakt oss