Prosjektledelse

Vi følger deg tett opp fra befaring og tilbud til oppstart og gjennomføring. Sluttresultatet er godt dokumentert med høy kvalitet.

Ved å benytte De Lilla sin kompetanse og la oss ta prosjektansvar for din oppussing, kan du trygt reise bort eller være på jobben i oppussingsfasen. Vi planlegger og sørger for at alle involverte håndverkere kommer inn til riktig tid og utfører jobben med høy fagmessig kvalitet.

Prosjektansvarlig kommer på befaring, gir deg tilbud og signerer kontrakt. Ved oppstartsmøte møter alle involverte parter som prosjektansvarlig, prosjektleder, håndverker, rørlegger og elektriker. Alle involverte får full oversikt over arbeidet som skal utføres og hvem som har ansvar for hva.

Prosjektleder er din kontaktperson gjennom hele prosjektet. Prosjektleder vil følge tett opp at alt blir gjort i henhold til avtalen og med fagmessig høy kvalitet.

Ved sluttbefaring vil vi sammen med deg gå gjennom utført jobb og sikre oss at den er blitt utført med god kvalitet og i henhold til kontrakt.

Vi kaller dette trygg og rimelig oppussing.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

 

Sending