Gode garantier

På baderom gir vi deg 10 års garanti, 5 år lenger enn lovpålagt. All annen jobb De Lilla utfører hos deg gjelder 5 års garantien i henhold til norsk lov. Oppstår det reklamasjoner, ser vi viktigheten av å rydde opp i det så fort som mulig.

 

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

 

Sending