Fokus på helse og sikkerhet

De Lilla har et stort fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) i organisasjonen.  Vi jobber dedikert med å fremme dette i vår daglig drift, både mot ansatte på kontoret og mot alle håndverkerne som jobber ute hos kundene våre. Som et ledd i dette har vi i dag gjennomført førstehjelpskurs og ergonomikurs for alle ansatte.

CRP de lila Førstehjelpskurs de lilla  

 

 

De Lilla har fokus på å arbeide aktivt i alle ledd for:

  • å skape trivsel på arbeidsplassen
  • å forebygge helseskader og arbeidsulykker
  • at driften skal gi minst mulig påvirkning på ytre miljø
  • å utvikle et trygt og sikkert arbeidsmiljø
  • å sikre at lover og forskrifter for HMS oppfylles
  • at produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder
Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

 

Sending