Pris ikke viktigst

Pris er ikke det viktigste for forbruker i valg av håndverker. Trygghet, seriøsitet, god kommunikasjon og dokumentasjon er viktigere elementer viser en kjennskaps- og holdningsundersøkelse Kantar TNS har utført.

– Dette viser at forbrukerne er bevisste i sine valg med hensyn til valg av håndverkere. Mytene om at forbrukerne kun velger håndverkere på grunn av pris og at mange velger svart arbeid, kan derfor se ut til å slå sprekker.

Les alt om undersøkelsen her

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

 

Sending