Fagmessig godt utført

De Lilla garanterer deg at arbeidene er fagmessig utført i alle ledd. Vi er ikke fornøyd før alt som er avtalt er levert og ferdigstilt på tid. Eventuelle endringer dokumenteres og du får en sluttrapport ved overlevering. Det tjener du på, både på kort og lengre sikt.

Håndverkere innehar ofte en særlig kompetanse, og det kan være vanskelig for deg som kunde å kontrollere om arbeidet er riktig utført. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at loven oppstiller visse generelle krav til håndverkernes arbeid. Disse kravene kan du påberope deg dersom du har en oppfattelse av at arbeidet ikke er godt nok utført.

De Lilla utfører oppgavene med stor faglig stolthet og kvalitet i alle ledd.

De Lilla utfører oppgavene med stor faglig stolthet og kvalitet i alle ledd.

At tjenesten skal utføres «fagmessig» betyr at den skal utføres på en måte som en erfaren og dyktig fagmann på området anser som riktig for en viss tjeneste. Her er det sentralt at begrepet «fagmessig» ikke er et relativt begrep som varierer med pris, den tid du som kunde må bruke på utførelsen og andre spesielle omstendigheter.

Kontakt oss

Kontaktskjema 2021

Vi deler ikke dine personlige opplysninger med andre. Les mer om vårt personvern.

Kontakt oss