Fokus på helse, miljø og sikkerhet

De Lilla er opptatt av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det arbeides dedikert med å fremme tiltak på disse områdene - både mot de på kontoret og spesielt mot alle håndverkerne som jobber ute hos kunder.

Alle får utdelt og er pålagt til å bruke godkjent sikkerhetsutstyr sett i forhold til oppgaver som utføres. Håndverkerne får opplæring og kursing på de områder som arbeidsmiljøloven krever det.  De Lilla har bedriftshelsetjeneste, årlig gratis legesjekk, privat legevakt og kurs i førstehjelp og ergonomi for alle ansatte.

De Lilla har fokus på håndverkernes helse og sikkerhet og har egne HMS-programmer for oppfølging.

De Lilla har fokus på håndverkernes helse og sikkerhet og har egne HMS-programmer for oppfølging.

De Lillas HMS-mål kan oppsummeres slik:

  • å skape trivsel på arbeidsplassen
  • å forebygge helseskader og arbeidsulykker
  • at driften skal gi minst mulig påvirkning på ytre miljø
  • å utvikle et trygt og sikkert arbeidsmiljø
  • å sikre at lover og forskrifter for HMS oppfylles
  • at produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder

Kontakt oss

Kontaktskjema 2021

Vi deler ikke dine personlige opplysninger med andre. Les mer om vårt personvern.

Kontakt oss