Gode garantier og godt forsikret

På baderom gir De Lilla 12 års garanti. Loven sier 5 år. Alle andre prosjekter De Lilla utfører så gjelder 5 års garanti i henhold til norsk lov. Og oppstår det grunn reklamasjoner, ser De Lilla viktigheten av å rydde opp så bra og raskt som mulig.

Kontrakt basert på norsk lov

Våre kontrakter er basert på norsk lov, og vi følger aller standarder, pålegg og krav som et minimum i våre leveranser. Vi har fastpris og er ferdig til kontraktfestet tid. Vi gir ferdigattest på baderom med bildedokumentasjon.

Gode garantier er viktig for alle involverte, det gir kvalitet i alle ledd.

Gode garantier er viktig for alle involverte, det gir kvalitet i alle ledd.

Godt forsikret

Om uhellet er ute ønsker du sikkert at alt er godt forsikret. Det være seg skader på din bolig, på håndverkerne eller eventuelt for tredjepart. Alle De Lillas oppussingsprosjekter blir automatisk godt forsikret og arbeidet kan trygt settes i gang.

De Lilla er svært opptatt av ryddige og gode formelle forhold med deg som kunde.

Kontakt oss

Kontaktskjema 2021

Vi deler ikke dine personlige opplysninger med andre. Les mer om vårt personvern.

Kontakt oss