Pris - hva bør man tenke på?

Når du skal innhente pristilbud på oppussing av din bolig er det viktig at du sammenligner tilbud som er sammenlignbare. Du bør også kvalitetssjekke seriøsiteten til firmaet. Ellers blir konkurransebilde skeivt og du som kunde kan få en dyr erfaring.

Pristilbud – sammenlign epler og epler / pærer og pærer

Ofte får man inn pristilbud fra flere aktører når man skal pusse opp. Det kan være smart. Men å sammenligne tilbud fra ulike aktører kan være vanskelig da de setter opp tilbudene og innholdet ulikt. Både i forhold til hva som er inkludert og ikke, men også bruk av produkter og dens kvalitet og garantier.

En befaring hvor entreprenøren får full oversikt over hele prosjektet og alle detaljene må til for å gi et riktig priset tilbud. Dyre valg skal ikke komme som en overraskelse etter oppstart.

De Lilla prøver å få med alle detaljer i tilbudet, så det ikke skal komme uforutsette tilleggskostnader underveis i prosjektet. Vi bruker kvalitetsprodukter tilpasset oppdraget. Vi har gode garantier, på bad 12 år. Dokumentasjon medfølger. Prosjektledelse og oppfølginger er også inkludert i våre tilbud.

De Lillas kontrakt er utarbeidet med utgangspunkt i forbrukerrådet og Norges Byggmesterforbund. Den inneholder fast pris, samt satt startdato og ferdigstillelsesdato.

Prosjektledelse

De lilla inkluderer prosjektledelse i pristilbudet. Prosjektansvarlig håndterer alt fra befaring, tilbud og kontrakt til fakturering og sluttdokumentasjon. Prosjektleder vil være din primærkontakt gjennom selve oppussingen, som vil lede og koordinere arbeidet som utføres. Dette gir deg trygghet for at vi sammen når avtalte mål.

De LillaProsjektlederne har god kompetanse på prosjektledelse. De kontrollerer informasjonsflyten, koordinere de ulike faggruppene og sikrer fremdriften i prosjektet.  De er et viktig bindeledd mellom deg som kunde og de som utfører de ulike oppgavene.

Dersom det skulle skje noe feil, en reklamasjonssak, så prioriterer De Lilla å utbedre dette.

Useriøse aktører

Spesielt innen privatmarkedet er det mange useriøse aktører. De kan hverken faget godt nok eller følger norske lover og regler. De skaper et skeivt konkurransebilde. Det å få utført et oppdrag billigst mulig kan skape store, kostbare problemer for kunden til slutt. Er et tilbud for billig til å være sant, så er det ofte sannheten også.

De Lilla er en solid, seriøs bedrift. Vi har kun faste ansatte, nå nærmere 100 medarbeidere. Vi har ansettelseskontrakter som følger norsk lov, vi har fokus på HMS og et trygt arbeidsmiljø, og vi har gode lønnsbetingelser til alle våre ansatte.

Våre kunder får kontrakt med fast pris og fast tid for gjennomføring.  Vi har gode forsikringer ute på prosjektene. Og skjer det noe på prosjektene rydder vi opp etter oss. Vi er et solid selskap som kommer til å være til stede i mange år fremover.

Ved salg av boligen

Ved salg av boligen må man dokumentere at oppussing er utført av faglærte. Det har i lang tid vært mange rettsaker hvor det har vært avdekket flere mangler ved kjøp og salg av boliger. Det vil nå komme nye og strengere krav som krever at selger må informere kjøper om historikken til boligen. Da får kjøper en forståelse for boligens reelle verdi.

Kontakt oss

Kontaktskjema 2021

Vi deler ikke dine personlige opplysninger med andre. Les mer om vårt personvern.

Kontakt oss