Totalrenovering

De Lilla har lang erfaring med å lede innvendig renoveringsprosjekter. Skal du totalrenovere leiligheten eller huset ditt, kan vi hjelpe deg med dette.

Alt av innvendig oppussing

De Lilla utfører alt av innvendig oppussing som, rehabilitering av bad og kjøkken, flislegging, snekkerarbeid, malearbeid, gulvlegging, rørlegger– og elektrikerarbeid. Vi pusser opp alt av vegger, gulv og tak. Vi fornyer el-anlegg, vann og avløp, samt legger skjult elektrisk anlegg.

Prosjektledelse

I De Lilla er prosjektledelse en del av den faste prisen du får i ditt tilbud fra oss. Prosjektledelse er en omfattende rolle når det gjelder totalrenovering av bolig. Denne blir ofte undervurdert og ikke priset inn hos andre aktører. I De Lilla har du 2 som følger prosjektet.

Prosjektansvarlig er ditt første møte med De Lilla. De kommer på befaring, gir deg tilbud og signerer kontrakt med deg. De har ansvaret for det økonomiske i prosjektet. Prosjektansvarlig har også kontroll og dialog med deg på evt tillegg som ønskes underveis i prosessen.

Prosjektlederne i De Lilla har lang erfaring med å koordinere innvendig totalrenoveringer av hus og leiligheter. De har den daglige oppfølgingen av prosjektet. Prosjektleder koordinerer inn de ulike håndverkerne og sørger for at rett arbeid utføres til rett tid og til god fagmessig kvalitet. Prosjektleder sikrer fremdriften i prosjektet. Videre vil prosjektleder påse at riktig kvalitetsmaterialer blir benyttet gjennom prosjektet.

Renoveringsprosessen

De Lilla har en grundig og detaljert plan for gjennomføringen av totalrenovering. Før prosjektet settes i gang gjennomføres et planleggingsmøte med deg for å gå gjennom hele prosjektet i detalj. Gjennom hele prosjektet er det hyppige byggemøter for å sammen komme frem til de beste løsningene og eventuelt avdekke feil og mangler.

Når man river ned gamle vegger, tak og gulv kan uforutsette ting dukke opp. Vi kan da komme med forslag på løsning til forbedringer. Videre kan man finne ny plassering av vann, avløp, stikkontakter, lyskilder, samt legge skjult elektrisk anlegg.

På sluttbefaring går vi gjennom hele prosjektet for å sikre kvaliteten på utførelsen og eventuelt rette opp i feil og mangler før ferdigstillelse.

Lønner seg

Mange kaster seg hodestups ut i omfattende oppussingsprosjekt, bare for å oppdage at en har glemt mange detaljer, håndverkeren dukker ikke opp eller ting ble ikke som planlagt. Lange oppussingsperioder sliter på alle involverte. Å sette bort oppussingen til De Lilla koster naturlig nok mer enn å gjøre det selv, men kan fort lønne seg i det lange løp. Boligens verdi stiger med godt dokumentert faglig håndverk og ikke minst unngår du stress og bekymringer.

Ved salg av boligen må man dokumentere at oppussing er utført av faglærte. Det har i lang tid vært mange rettsaker hvor det har vært avdekket flere mangler ved kjøp og salg av boliger. Det vil nå komme nye og strengere krav som krever at selger må informere kjøper om historikken til boligen. Da får kjøper en forståelse for boligens reelle verdi. Forsikringsselskapene vil også kreve dokumentasjon ved erstatningstilfeller.

Vil du ha et uforpliktende tilbud eller kanskje ønsker en befaring, ta kontakt i dag via kontaktskjemaet nederst på siden.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Vi deler ikke dine personlige opplysninger med andre. Les mer om vårt personvern.