Trygg og rimelig

Når du skal pusse opp er det ofte tre ting som veier mest. At resultatet er bra, at selve prosessen er minst mulig slitsom og ikke minst at det ikke koster mer enn det smaker. Det kan hende at du får lavere priser der og da fra andre, men i et helhetsperspektiv kan det likefullt lønne seg å bruke oss. Les nedenfor og tenk deg om en gang til før du bestemmer deg…

Sertifisert på våtrom

Vår ansvarlige rørleggermester Roar Finstad garanterer for kvalitet og rutiner på alle våre våtromsarbeider.

Følger kravene

Våre kontrakter er basert på norsk lov, og vi følger aller standarder, pålegg og krav som et minimum i våre leveranser. Vi har fastpris og er ferdig til kontraktfestet tid. Vi gir ferdigattest på baderom med bildedokumentasjon.  

Gode garantier

På baderom gir vi deg 10 års garanti, 5 år lenger enn lovpålagt. All annen jobb De Lilla utfører hos deg gjelder 5 års garantien i henhold til norsk lov. Oppstår det reklamasjoner, ser vi viktigheten av å rydde opp i det så fort som mulig.  

Godt forsikret

Om uhellet er ute ønsker du sikkert at alt er godt forsikret. Det være seg skader på din bolig, på håndverkerne eller eventuelt for tredjepart. Alle De Lillas oppussingsprosjekter blir automatisk godt forsikret og arbeidet kan trygt settes i gang.  

God prosjektledelse

De Lilla satser mye på god prosjektledelse. Prosjektansvarlig håndterer alt av kontrakter og avtaler. Du vil få en primærkontakt, som leder og koordinerer arbeidet som utføres. Dette gir deg trygghet for at vi sammen når avtalte mål.

Fagmessig utført

De Lilla garanter deg at arbeidene er fagmessig utført i alle ledd. Vi er ikke fornøyd før alt som er avtalt er levert og ferdigstilt på tid. Eventuelle endringer dokumenteres og du får en sluttrapport ved overlevering. Det tjener du på, både på kort og lengre sikt.

Selge trygt

Om du en dag skal selge boligen er det godt å vite at arbeidene som er utført er gjort skikkelig. En kjøper blir fornøyd om han kan få kopi av regninger, dokumentasjon og samsvarserklæring fra fagfolk. I mange tilfeller kan dette være med på å påvirke verdien av boligen din.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

 

Sending