Godt ledet er godt levert

De Lilla satser mye på god prosjektgjennomføring. Dette utføres av to personer. Prosjektansvarlig og prosjektleder.

Prosjektfordeling

Prosjektansvarlig håndterer alt fra befaring, tilbud og kontrakt til fakturering og sluttdokumentasjon. Prosjektleder vil være din primærkontakt gjennom selve oppussingen, som vil lede og koordinere arbeidet som utføres. Dette gir deg trygghet for at vi sammen når avtalte mål.

Prosjektleder

Prosjektlederen har god kompetanse på prosjektledelse. De kontrollerer informasjonsflyten, koordinere de ulike faggruppene og sikrer fremdriften i prosjektet.  De er et naturlig og godt bindeledd mellom deg som kunde og de som utfører de ulike oppgavene.

I større og komplekse prosjekter er det svært viktig at prosjektlederen koordinerer de ulike fagområdene slik at man unngår forsinkelser og eventuelt misforståelser.

De Lillas prosjektledere har bred erfaring og vet hva som er viktig for kundene.

De Lillas prosjektledere har bred erfaring og vet hva som er viktig for kundene.

Noen tenker kanskje det er fordyrende å bruke krefter på god prosjektledelse, men De Lillas erfaring er at det ofte lønner seg i det store bildet – både i forhold til ressursbruk og tidsrammer.

Kontakt oss

Kontaktskjema 2021

Vi deler ikke dine personlige opplysninger med andre. Les mer om vårt personvern.

Kontakt oss