God prosjektledelse gir gode resultater

God prosjektledelse, styring av leveranser og koordinering av oppgaver er muligens det aller viktigste i et vellykket oppussingsprosjekt. De Lillas prosjektledere er dedikerte og har solid kompetanse, kombinert med god forståelse for kundens behov.

Vil du ha et uforpliktende tilbud eller befaring av din bolig? Ta kontakt med oss i dag.

La oss ta prosjektansvaret

Ved å la De Lilla ta prosjektansvar for ditt oppussingsprosjekt, kan du trygt reise bort eller være på jobben mens vi tar oss av alt. Vi planlegger og sørger for at alle involverte håndverkere kommer inn til riktig tid og utfører jobben med høy fagmessig kvalitet.

Prosjektgangen

Et prosjekt starter med at prosjektansvarlig kommer på befaring, gir deg et tilbud og eventuelt signerer kontrakt. Ved oppstartsmøte møter alle involverte parter som prosjektansvarlig, prosjektleder og sentrale håndverkere . Alle involverte får full oversikt over arbeidet som skal utføres og hvem som har ansvar for hva og når det skal gjøres.

Tor Arne Dahl har bare gode ting å si om De Lillas prosjektledere

Tor Arne Dahl har bare gode ting å si om De Lillas prosjektledere etter at De Lilla totalrenoverte leiligheten hvor han har bodd siden 1992.

Følger prosjektet

Prosjektleder er din kontaktperson gjennom hele prosjektet. Prosjektleder vil følge tett opp at alt blir gjort i henhold til avtalen og med fagmessig høy kvalitet.

Ved sluttbefaring vil vi sammen med deg gå gjennom leveransen og sikre at den er blitt utført i henhold til kontrakt.

Vil du ha et uforpliktende tilbud eller ønsker en befaring, ta kontakt i dag via kontaktskjemaet nederst på siden.

De Lillas biler har blitt synonymt med høy kvalitet både på håndverk og prosjektledelse.

Kontakt oss

Kontaktskjema 2021

Vi deler ikke dine personlige opplysninger med andre. Les mer om vårt personvern.